21 Niedziela po Trójcy Świętej 29.10.2023

ks. W. Wantulok,
ks. A. Krzykowski