Wybory Rady Parafialnej i Komisji Rewizyjnej

W niedzielę 29 października 2023 roku w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu odbyły się wybory nowej Rady Parafialnej i Komisji Rewizyjnej kadencji 2023-2028. Wyborcze Zgromadzenie Parafialne odbyło się w trzech punktach parafii: w Jaworzu, w Jasienicy, w Świętoszówce.

W Zgromadzeniu łącznie wzięło udział 238 uprawnionych członków. Zgromadzeniu Parafialnemu w Jaworzu przewodniczył ks. radca Waldemar Szajthauer, w Jasienicy ks. Władysław Wantulok, w Świętoszówce ks. Andrzej Krzykowski.

  • Członkami Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu zostali wybrani (w porządku alfabetycznym):

1. Cholewik Romuald
2. Cieślar Ewa
3. Faruga Małgorzata
4. Kajstura Piotr
5. Kaulbert Olga
6. Kobiela Marcin
7. König Irena
8. Krawczyk Danuta
9. Lorek Tomasz
10. Łuczyna Józef
11. Malec Maria
12. Mendroch Andrzej
13. Podstawny Edward
14. Stanclik Ryszard
15. Wiencek-Weiss Alina
16. Zipser Olga

  Zastępcami zostali:

1. Bohucka Renata
2. Cholewik Małgorzata
3. Król Józef
4. Kowala Lidia
5. Malik Anna

  • Do Parafialnej Komisji Rewizyjnej Parafii EA Jaworze zgodnie z protokołami Komisji Skrutacyjnych Jasienica, Świętoszówka i Jaworze zostali wybrani:

1. König Aurelia
2. Kubala Danuta
3. Urbaś Krystyna

  Zastępcą członka Parafialnej Komisji Rewizyjnej Parafii EA Jaworze została:

1. Mach-Król Maria

Kadencja Rady Parafialnej i Komisji Rewizyjnej trwać będzie 5 lat poczynając od dnia wprowadzenia, które nastąpi po zatwierdzeniu wyborów przez Radę Diecezjalną i ustaleniu daty wprowadzenia Rady Parafialnej przez Biskupa Diecezjalnego.

Wszystkim wybranym członkom Rady Parafialnej i Komisji Rewizyjnej gratulujemy! Dziękujemy również wszystkim, którzy zdecydowali się kandydować do tych parafialnych gremiów