16 Niedziela po Trójcy Świętej 24.09.2023

„Jezus Chrystus śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez Ewangelię”. 2 Tymoteusza 1,10b

Tekst: Hebrajczyków 10,35-39      
ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj jeszcze nabożeństwo wieczorne w Jasienicy o 18.00
  • 01.10.2023. – 17 Niedziela po Trójcy Świętej – Dziękczynne Święto Żniw

Jaworze 10.00  z komunią świętą

Prosić będziemy o ofiarę, która przeznaczona będzie na nasze domy opieki.

Prosimy o składanie darów w naturze na przyozdobienie żniwnego ołtarza.

Po nabożeństwie spotkanie w sali parafialnej przy kawie i cieście. Na to spotkanie szczególnie zaproszeni są seniorzy naszej parafii.

  • Od przyszłej niedzieli rozpoczynamy szkółki niedzielne w Jaworzu i w Świętoszówce. W Jaworzu o 10:00 w sali parafialnej, w Świętoszówce o 10:00 w sali OSP.

2. Dziękujemy za dary i ofiary na Kościół, za opłacane składki kościelne rodzinie wspominającej swojego zmarłego.

3. Zajęcia w tygodniu:

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w sobotę spotkanie młodzieży w Jaworzu o 17.00.

4. Zgodnie z ZPW Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zwołuje się na dzień 29.10.2023 roku Zgromadzenie Parafialne, które ma dokonać wyboru nowej Rady Parafialnej. Zgromadzenie odbędzie się w trzech punktach naszej Parafii w Jaworzu, Jasienicy i Świętoszówce po nabożeństwach. W każdym miejscu wybierani będą kandydaci z tej części naszej parafii tzn.: w Jaworzu głosują mieszkańcy Jaworza i Bielska na radnych z Jaworza; w Jasienicy głosują mieszkańcy Jasienicy i Rudzicy na radnych z Jasienicy; w Świętoszówce głosują mieszkańcy Świętoszówki, Bierów, Grodźca i Łazów na radnych z Świętoszówki. We wszystkich miejscach będzie się głosowało na jedną listę kandydatów do Komisji Rewizyjnej.

Kandydatów można zgłaszać, lub samemu można zgłosić się jako kandydat. Każdy kandydat musi podpisać stosowną zgodę. Formularz jest do pobrania w kancelarii parafialnej. Lista kandydatów po zatwierdzeniu przez Radę Parafialną zostanie umieszczona w gablotach parafialnych we wszystkich filiałach. Prawo do głosowania posiadają osoby, które w dniu wyborów skończyły 18 lat i mają opłaconą składkę kościelną lub są z niej zwolnieni. Zgłoszenia kandydatów do 15 października w kancelarii parafialnej.

5. Z karty żałobnej:

  • W wieku 80 lat zmarł śp. Fryderyk Bernat zamieszkały w Jaworzu. Pogrzeb odbędzie się w środę 27.09.2023 o 15.00 z kościoła w Jaworzu.