15 Niedziela po Trójcy Świętej 17.09.2023

ks. W. Wantulok