16 Niedziela po Trójcy Świętej 24.09.2023

ks. A. Krzykowski