15 Niedziela po Trójcy Świętej 10.09.2023

„Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie”. 1 Piotra 5,7

Tekst: 1 Mojżeszowa 15,1-6    
ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • 24.09.2023. – 16 Niedziela po Trójcy Świętej

Jasienica 8.00 z komunią świętą i nabożeństwo wieczorne o 18.00;

Jaworze 10.00  z komunią świętą

Świętoszówka 10.00

Szkółka niedzielna w Jasienicy o 10.00 dla młodszej grupy, dzieci w wieku przedszkolnym.

2. Dziękujemy za dary i ofiary na Kościół, za opłacane składki kościelne.

3. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek posiedzenie Rady Parafialnej o 18.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba Zespołu Cantate o 19.00,

- w sobotę spotkanie młodzieży w Jasienicy o 17.00

- w sobotę nauka konfirmacyjna grupa młodsza o 9.00; grupa starsza o 10.00.

4. Zgodnie z ZPW Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zwołuje się na dzień 29.10.2023 roku Zgromadzenie Parafialne, które ma dokonać wyboru nowej Rady Parafialnej. Zgromadzenie odbędzie się w trzech punktach naszej Parafii w Jaworzu, Jasienicy i Świętoszówce po nabożeństwach. W każdym miejscu wybierani będą kandydaci z tej części naszej parafii tzn.: w Jaworzu głosują mieszkańcy Jaworza i Bielska na radnych z Jaworza; w Jasienicy głosują mieszkańcy Jasienicy i Rudzicy na radnych z Jasienicy; w Świętoszówce głosują mieszkańcy Świętoszówki, Bierów, Grodźca i Łazów na radnych z Świętoszówki. We wszystkich miejscach będzie się głosowało na jedną listę kandydatów do Komisji Rewizyjnej.

Kandydatów można zgłaszać, lub samemu można zgłosić się jako kandydat. Każdy kandydat musi podpisać stosowną zgodę. Formularz jest do pobrania w kancelarii parafialnej. Lista kandydatów po zatwierdzeniu przez Radę Parafialną zostanie umieszczona w gablotach parafialnych we wszystkich filiałach. Prawo do głosowania posiadają osoby, które w dniu wyborów skończyły 18 lat i mają opłaconą składkę kościelną lub są z niej zwolnieni. Zgłoszenia kandydatów do 15 października w kancelarii parafialnej.

5. Z karty żałobnej:

  • Zmarł śp. Stanisław Kukielak zamieszkały w Jastrzębiu Zdroju. Pogrzeb odbył się w sobotę 16.09.2023 w Jaworzu.