14 Niedziela po Trójcy Świętej 10.09.2023

ks. A. Krzykowski