6 Niedziela po Trójcy Świętej 16.07.2023

„Tak mówi Pan, który cię stworzył: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś”. Izajasz 43,1

Tekst: Izajasz 43,1-7  
ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj jeszcze nabożeństwo wieczorne w Jaworzu o 18.00
  • 23.07.2023. – 7 Niedziela po Trójcy Świętej

Świętoszówka 7.30:

Jasienica 9.00 z komunią świętą;

Jaworze 10.30

2. Dziękujemy za dary i ofiary na Kościół, za opłacane składki kościelne.

3. 13 września środa, o 10.00 odbędzie się w Krakowie nabożeństwo otwierające Zgromadzenie Światowej Federacji Luterańskiej. Parafia organizuje wyjazd na to nabożeństwo połączone z wycieczką do Krakowa. Zapisy w kancelarii parafialnej. Organizatorzy proszą o szybką deklarację w celu wydrukowania identyfikatorów pozwalających na wejście do Centrum Kongresowego gdzie odbywać się będzie nabożeństwo.

4. W cyklu modlitw o kościoły członkowskie ŚFL dziś modlimy się o Kościół w Gujanie w Ameryce Południowej.

5. Do odebrania w kancelarii parafialnej są zdjęcia konfirmacyjne oraz pamiątkowe zdjęcie z jubileuszu złotej i diamentowej konfirmacji.

6. Do nabycia jest nowy numer informatora parafialnego „Z życia i wiary” za ofiarą nie mniejszą niż 15 złotych.

7. W związku z Pamiątką Założenia Kościoła w Jaworzu gościć będziemy chór z Bardejova w Słowacji. Naszych gości chcemy przyjąć w naszych domach. Przyjeżdżają do nas 18 sierpnia wieczorem, wyjeżdżają w niedzielę 20 sierpnia po południu. Zwracamy się z prośbą kto chciałby przyjąć do swojego domu. Prosimy o kontakt w kancelarii parafialnej.

8. Koło Diakonii zaprasza w po nabożeństwie w Jaworzu na kawę i ciasto do sali parafialnej.

9. Dzisiaj kończymy półkolonie dla dzieci. Serdecznie dziękuję grupie prowadzącej półkolonie i opiekę nad dziećmi: Oldze Kaulbert, Iwonie Stroka, Lucynie Siemek, Grzegorzowi Zipserowi, Bogusławie Mertens, Dorocie Krzykowskiej oraz grupie młodzieży: Magdalenie Zipser i Konradowi Szczotce, Pawłowi.