5 Niedziela po Trójcy Świętej 09.07.2023

ks. A. Krzykowski