6 Niedziela po Trójcy Świętej 16.07.2023

ks. A. Krzykowski