2 Niedziela po Trójcy Świętej 18.06.2023

„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie.”. Ewangelia Mateusza 11,28

Tekst: Ewangelia Łukasza 14,16-24
ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • 25.06.2023. – 3 Niedziela po Trójcy Świętej

Jasienica 8.00 z Komunią Świętą

Jaworze 10.00  z Komunią Świętą

Świętoszówka 10.00

  • 23.06.2023. – Nabożeństwa na zakończenie roku szkolnego

Jasienica 16.00;

Jaworze 17.30

2. Dziękujemy za dary i ofiary na Kościół, za opłacane składki kościelne, rodzinom wspominającym swoich zmarłych.

3. PZK w Wiśle Centrum. Nabożeństwo 25 czerwca o 10.00, kazanie wygłosi ks. Łukasz Ostruszka z Krakowa. Poranek pieśni o 9.00. Parafia zaprasza także na KONCERTY ORGANOWE: 24 i 25 czerwca 2023 r. tj. w sobotę i niedzielę o godz. 17.00 odbędą się koncerty organowe w wykonaniu Tomasza Orlowa i Krzysztofa Lukasa. Koncerty wieńczą koniec prac związanych z przywróceniem pełnej sprawności brzmienia organów firmy Schlag&Söhne z 1900 r.

4. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek spotkanie rady parafialnej o 18.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 18.00,

- w czwartek próba Zespołu Cantate o 19.00,

- w sobotę o 13.00 wyjazd młodzieży do Wisły Malinki na Młodzieżowe Rozpoczęcie Wakacji.

5. Parafia organizuje wycieczkę do Izraela w terminie od 3 do 10 lutego 2024. Szczegółowy program jest na stronie internetowej i w kancelarii parafialnej. Zgłoszenia do końca czerwca tego roku. koszt 1260 dolarów amerykańskich. Zapisy i dalsze informacje w kancelarii parafialnej lub u ks. W. Wantuloka.

6. W cyklu modlitw o kościoły członkowskie ŚFL dziś modlimy się o Kościół w Boliwii.

7. Do odebrania w kancelarii parafialnej są zdjęcia konfirmacyjne oraz pamiątkowe zdjęcie z jubileuszu złotej i diamentowej konfirmacji.

8. Tegoroczne półkolonie dla dzieci odbędą się w terminie od 10 do 16 lipca 2023 w godz. 9.00 do 13.00 w Jaworzu dla dzieci w wieku szkolnym. Koszt 100 złotych. Zapisy w kancelarii parafialnej. Zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe na organizację półkolonii. Są otwarte listy na tern cel.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się w środę o 18.00. Zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy w prowadzeniu półkolonii.

9. Otrzymaliśmy od Biskupa Kościoła następującą informację: Ponieważ po przeprowadzonych wyborach na kolejną kadencję proboszcza pomocniczego wpływają do mnie pisma z prośbą o wysłuchanie od parafian i członków Rady Parafialnej. Wychodząc naprzeciw zapraszam wszystkich zainteresowanych parafian, oczywiście członków Rady Parafialnej na spotkanie w dniu 1 lipca 2023 r. o godz. 11.00 (sobota) w Parafii w Jaworzu.

10. Zapowiedzi:

  • Marcin Sylwester Mikler, urodzony w Bielsku-Białej, syn Henryka i Doroty z domu Kareta, zamieszkały w Jasienicy ul. Szkolna 485 i Kamila Joanna Paszek, urodzona w Bielsku-Białej, córka Artura i Joanny z domu Bujok, zamieszkała w Mazańcowicach ul. Buczyna 1004, oboje wyznania ewangelickiego, stanu wolnego.

11.  Z karty żałobnej:

  • 17.06.2023 w wieku 90 lat zmarł śp. Emil Ogrodnik zamieszkały w Jaworzu. Pogrzeb odbędzie się w środę 21.06.2023 o godzinie 14:00 z kościoła w Jaworzu.