2 Niedziela po Trójcy Świętej 18.06.2023

ks. W. Wantulok