1 Niedziela po Trójcy Świętej 11.06.2023

ks. W. Wantulok
mgr Anna Wantulok