1 Niedziela po Trójcy Świętej 11.06.2023

„Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi”. Ewangelia Łukasza 10,16

Tekst: 1 Jana 4,16-21 
ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • dzisiaj jeszcze nabożeństwo wieczorne w Jasienicy o 18.00
  • 18.06.2023. – 2 niedziela po Trójcy Świętej

Jasienica 8.00 nabożeństwo rodzinne;

Jaworze 10.00 i wieczorne o 18:00;

Świętoszówka 10.00;

Szkółki niedzielne są równolegle do nabożeństw. W przyszłą niedzielę dzieci ze szkółki niedzielnej w Jasienicy uczestniczą w nabożeństwie rodzinnym.

2. Dziękujemy za dary i ofiary na Kościół, za opłacane składki kościelne, rodzinom wspominającym swoich zmarłych.

3. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Starym Bielsku zaprasza na PZK w Starym Bielsku. Nabożeństwo 18 czerwca o 9.30, kazanie wygłosi ks. Halina Radacz z Żyrardowa. Po nabożeństwie piknik parafialny.

4. Zajęcia w tygodniu:

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w piątek spotkanie Koła Diakonii o 18.00,

- w sobotę ognisko młodzieżowe w ogrodzie parafialnym w Jasienicy o 17.00.

5. Parafia organizuje wycieczkę do Izraela w terminie od 3 do 10 lutego 2024. Szczegółowy program jest na stronie internetowej i w kancelarii parafialnej. Zgłoszenia do końca czerwca tego roku. koszt 1260 dolarów amerykańskich. Zapisy i dalsze informacje w kancelarii parafialnej lub u ks. W. Wantuloka.

6. Komisja Diakonii serdecznie zaprasza na kawę i ciasto do sali parafialnej

7. W cyklu modlitw o kościoły członkowskie ŚFL dziś modlimy się o Kościół w Argentynie.

8. Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży zaprasza na Młodzieżowe Rozpoczęcie Wakacji 24.06.2023 w Wiśle Malince od 14.00 do 20.00. W programie gra terenowa, grill, rozmyślanie, koncert Zespołu CME. Zapisy do soboty.

9. Do odebrania w kancelarii parafialnej są zdjęcia konfirmacyjne.

10. Tegoroczne półkolonie dla dzieci odbędą się w terminie od 10 do 16 lipca 2023 w godz. 9.00 do 13.00 w Jaworzu dla dzieci w wieku szkolnym. Koszt 100 złotych. Zapisy w kancelarii parafialnej. Zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe na organizację półkolonii. Są otwarte listy na ten cel.

11. Otrzymaliśmy od Biskupa Kościoła następującą informację: Ponieważ po przeprowadzonych wyborach na kolejną kadencję proboszcza pomocniczego wpływają do mnie pisma z prośbą o wysłuchanie od parafian i członków Rady Parafialnej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom proszę o zaproszenie wszystkich zainteresowanych parafian, oczywiście członków Rady Parafialnej na spotkanie w dniu 1 lipca 2023 r. o godz. 11.00 (sobota) w Parafii w Jaworzu.

12. Zapowiedzi:

  • Mateusz Cholewik urodzony w Bielsku-Białej, syn Krzysztofa i Ewy z domu Kłoda, zamieszkały Biery 125, wyznania ewangelickiego i Klaudia Barbara Kozina, urodzona w Pszczynie, córka Henryka i Barbary z domu Sekta, zamieszkała Bestwina ul. B. Prusa 20, wyznania rzymsko-katolickiego, oboje stanu wolnego.