W sobotę 20 sierpnia 2022 roku w kościele ewangelickim w Jaworzu odbył się koncert z okazji 110-lecia Ewangelickiego Chóru Kościelnego oraz 25-lecia Zespołu Cantate.

Jubileuszowy koncert poprowadzili  pastorowa Anna Wantulok i  ks. proboszcz Władysław Wantulok, przybliżając historię Ewangelickiego Chóru Kościelnego oraz Zespołu Cantate.

Chóry zaprezentowały swój repertuar w poszczególnych blokach. Jako pierwszy wystąpił „110-latek” pod dyrekcją Krystyny Gibiec, następnie „25-latek” pod kierownictwem Małgorzaty Penkala-Ogrodnik. Później do Ewangelickiego Chóru Kościelnego dołączyli byli chórzyści, by wykonać dwie pieśni: „Wiedź mnie Zbawco” oraz „Zbawco prowadź”, tym razem pod dyrekcją pastorowej Ruty Janik, która prowadziła chór przez 44 lata.

W ramach wystąpień gości głos zabrał biskup Adrian Korczago, który odniósł się do historycznego wydarzenia ogłoszenia patentu tolerancyjnego w 1781 roku, pozwalającego protestantom budować domy modlitwy bez wież i wejścia od strony głównych ulic. Biskup nawiązał tym samym do planowanej na następny dzień 240. pamiątki poświęcenia kościoła. Powiedział także: „Cudowną jest rzeczą, że w te 240 lat wplata się pieśń chóralna tej parafii”, podkreślających wartość pieśni, które potrafią docierać do głębi serc i wyciszać nienawiść, a także budować więzi pomiędzy wierzącymi. Wszystkim chórzystom złożył podziękowania za ich muzyczną działalność. Wręczył także kwiaty oraz listy gratulacyjne dyrygentkom: Krystynie Gibiec, Małgorzacie Penkala-Ogrodnik oraz nestorce dyrygentów Diecezji Cieszyńskiej Rucie Janik.

Życzenia, podziękowania i gratulacje przekazali także Wójt Gminy Jaworze dr Radosław Ostałkiewicz wręczając symboliczną złotą płytę Ewangelickiemu Chórowi Kościelnemu oraz srebrną płytę Zespołowi Cantate. Radna Sejmiku Województwa Śląskiego Ewa Żak przekazując słowa uznania wręczyła wraz Andrzejem Molinem, również radnym  śląskiego parlamentu, Złote Odznaki za zasługi dla Województwa Śląskiego: Krystynie Gibiec, Marii Miarka, Emilii Ryrych-Milli oraz Józefowi Królowi. W imieniu parafii podziękowania i gratulacje złożyli: proboszcz ks. Władysław Wantulok oraz kurator parafii Ryszard Milli.

Na zakończenie koncertu ponownie wystąpił 110-letni Jubilat wykonując pieśni: Panis angelicus, Pie Jesu, Jeruzalem. Następnie biskup zmówił modlitwę i udzielił błogosławieństwa.

Tekst ze strony Diecezji Cieszyńskiej:  www.diec.cieszynska.luteranie.pl

Zdjęcia: Ryszard Stanclik