W niedzielę 21 sierpnia 2022 roku w Jaworzu odbyła się uroczystość 240-lecia poświęcenia Domu Modlitwy w Jaworzu.

Wszystkich zgromadzonych powitał ks. proboszcz Władysław Wantulok.  W liturgii wstępnej udział wzięli: proboszcz pomocniczy ks. Andrzej Krzykowski oraz pochodzący z jaworzańskiej parafii ks. Marcin Pysz z Pisza. Teksty biblijne odczytywali: Olga Kaulbert i Edward Postawny.

Podczas uroczystości kazanie wygłosił Biskup Kościoła Jerzy Samiec, który swe zwiastowanie oparł na fragmencie wyjętym z Księgi Izajasza (43,1-5)Wielokrotnie podkreślał rolę społeczności wierzących, zwrócił uwagę na konieczność spoglądania w przeszłość, w celu zauważania błędów, powielania rzeczy dobrych oraz dostrzegania Bożego działania i błogosławieństwa. Biskup Kościoła stwierdził także, że spoglądanie w przyszłość z kolei wiąże się często z niepokojem i niepewnością, jednak Bóg mówi: „Nie bój się, bo Cię wykupiłem” i w każdej chwili zapewnia o swej obecności. Biskup Jerzy Samiec podziękował także wszystkim osobom zaangażowanym w działalność parafii.

Słowa pozdrowienia wypowiedział w oparciu o tekst „Będę dla Izraela jak rosa, tak że rozkwitnie jak lilia” (Oz 14,5) Biskup Diecezji Cieszyńskiej Adrian Korczago podkreślając, że: „Rządy „zatwardziałej nietolerancyjnej macochy”, w domyśle cesarzowej Marii Teresy dobiegły końca, czasy józefizmu i wynikających z niego reform dopiero wyłaniały się na horyzoncie, ale ewangelicki lud tej ziemi wraz z ówczesnymi przewodnikami wiary odbierali nadchodzące czasy jak pierwsze krople ożywczej Bożej rosy, by przy odpowiednim zaangażowaniu, mimo nadal doskwierających wielu niedogodności, rozkwitać jak lilia. (…) Boża rosa nawadniała życie nabożeństwowe, rozwój szkolnictwa, a także szeroko pojmowaną działalność społecznikowską. (…) Chcemy dziś podziękować Bogu za zdolność wykorzystania wielu kropli Bożej rosy”.

W uroczystości wzięli udział także: proboszcz katolickiej Parafii Opatrzności Bożej w Jaworzu ks. Stanisław Filapek, Wójt Gminy Jaworze dr Radosław Ostałkiewicz, Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Zdzisław Putek, reprezentant Wójta Gminy Jasienica Janusz Cholewik, Radny Powiatu Bielskiego Jacek Czader.

Wójt Gminy Jaworze i jej Przewodniczący wręczyli trzem byłym kuratorom parafii: Janowi Pokładnikowi, Jerzemu Edwardowi Kukli i Leopoldowi Kłodzie – Medale Zasługi dla Rozwoju Jaworza.

W trakcie nabożeństwa ksiądz proboszcz Władysław Wantulok wraz z księdzem proboszczem pomocniczym Andrzejem Krzykowskim dokonali otwarcia okolicznościowej wystawy.

Modlitwę powszechną Kościoła zmawiali: pastorowa Anna Wantulok, kurator parafii Ryszard Milli, Grzegorz Zipser i ks. Andrzej Krzykowski. Biskup Kościoła udzielił jubileuszowemu zborowi błogosławieństwa.

Nabożeństwo współtworzyli: Orkiestra Diecezjalna pod dyrekcją Adama Pasternego, Ewangelicki Chór Kościelny pod dyrekcją Krystyny Gibiec oraz Zespół Cantate pod dyrekcją Małgorzaty Penkala-Ogrodnik.

 

Tekst ze strony Diecezji Cieszyńskiej:  www.diec.cieszynska.luteranie.pl

Zdjęcia: Ryszard Stanclik