5 Niedziela po Trójcy Świętej 17.07.2022

„Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar”. Efezjan 2,8

Tekst:  I Mojżeszowa 12,1-4       
ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • 24.07.2022 – 6 Niedziela po Trójcy Świętej

Świętoszówka 7.30

Jasienica 9.00 z Komunią Świętą

Jaworze 10.30

2. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek Rada Parafialna o 18:00

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate g. 19:00

3. PTEw zaprasza także na dwudniową wycieczkę do Łodzi i Żyrardowa w dniach 1-2 września. Cena 250 zł. Zapisy do 15 sierpnia w kancelarii parafialnej.

4. Nadal prowadzona jest zbiórka ofiar na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy. Listy ofiar są w kancelarii parafialnej. Prosimy o przekazanie informacji do kancelarii parafialnej o rodzinach, które przyjmują w swoich domach uchodźców i ponoszą związane z tym koszty.

5. Dobiegły do końca półkolonie dla dzieci. Serdecznie dziękuję prowadzącym półkolonie: Małgorzacie Cholewik, Oldze Kaulbert, Annie Wantulok, oraz pomagającym: Marcie Cholewik, Angelinie Kasperek, Martynie i Karolinie Kłoda, Krzysztofowi Kukli, Paulinie Macura, Julii Mikler, Leszkowi Obracajowi.

6. Do nabycia nowy numer naszego Informatora parafialnego „Z życia i wiary”.