5 Niedziela po Trójcy Świętej 17.07.2022

ks. W. Wantulok