Złota Konfirmacja

12 czerwca 2022 roku odbyła się uroczystość 50, 60, i 70 rocznicy konfirmacji.

W czasie nabożeństwa Jubilaci wraz ze swoimi najbliższymi przystąpili do Stołu Pańskiego. Po nabożeństwie odbyło się spotkanie w sali OSP w Jaworzu.