4 Niedziela po Trójcy Świętej 10.07.2022

ks. W. Wantulok
mgr Anna Wantulok