1 Niedziela Postu (Invocavit) 06.03.2022

ks. Z. Kowalczyk