I Niedziela Postu (Invocavit) 06.03.2022

„Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie”. I Jan 3,8b

Tekst: II Koryntian 6,1-10         
 ks. Z. Kowalczyk

1. Porządek nabożeństw:

  • 11.03.2022 – nabożeństwa pasyjne

Jasienica 16:00 z Komunią Świętą;

Jaworze 17.30 z Komunią Świętą.

Słowem Bożym służyć będzie ks. Zbigniew Kowalczyk

  • 13.03.2022 – 2 Niedziela Postu

Jaworze  9:00 Spowiedź i Komunia Święta, 10.00  uroczyste nabożeństwo z okazji 240-lecia poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę Domu Modlitwy w Jaworzu.

  • 20.03.2022 – 3 Niedziela Postu

Jasienica 8.00 z Komunią Święta;

Jaworze 9:00 Spowiedź i Komunia Święta, 10.00 nabożeństwo Słowa;

Świętoszówka 10.00.

Prosić będziemy o ofiarę na diasporę naszego kościoła

  • W Jasienicy i w Świętoszówce w najbliższą niedzielę szkółka niedzielna odwołana.

2. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek Koło Pań w Jasienicy o 17:30

- we wtorek próba chóru o 19:00

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19:00

- w sobotę spotkanie młodzieży o 17.00 w Jaworzu.

3. PTEw zaprasza na spotkanie sprawozdawczo-wyborcze jutro, 7 marca o 18.00 w sali parafialnej w Jaworzu.

4. Do odebrania nowy numer Zwiastuna.

5. Diakonia Kościoła organizuje zbiórkę ofiar na rzecz Ukrainy. Ofiary można wpłacać w kancelarii parafialnej na listę. Apel umieszczony jest na stronie internetowej parafii. Jest także otwarta lista darów dla rodzin z naszej parafii, które zgodzą się przyjąć uchodźców z Ukrainy do swoich domów. Parafia na tą chwilę nie ma możliwości przyjąć uchodźców w swoich budynkach, ale chce dopomóc w kosztach utrzymania tych, którzy uciekając przed wojną znajdą schronienie w naszych domach. Zachęcamy także do tego, aby zgłaszać w kancelarii parafialnej chęć przyjęcia uciekinierów. Są już rodziny, które uciekinierów przyjęły pod swój dach. Serdecznie za to dziękujemy.

6. Zachęcamy do modlitwy za naród ukraiński. O 19.00 biją dzwony zachęcające do modlitwy.

7. Rozpoczynamy akcję Diakonii Kościoła „Skarbonka Diakonijna”. Skarbonki diakonijne są do odebrania w kancelarii parafialnej, oraz przy wyjściu z kościoła.

8. Z karty żałobnej:

  • wieku 88 lat zmarła śp. Marta König z domu Mendrok, zamieszkała w Jasienicy. Pogrzeb odbył się w piątek 04.03.2022 w Jasienicy.
  • w wieku 91 lat zmarła śp. Emilia Żywczok – z domu Szarek, zamieszkała w Jaworzu. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 07.03.2022 o 14:00 z kościoła w Jaworzu.
  • w wieku 73 lat zmarł śp. Jerzy Kliber – zamieszkały w Jasienicy. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 07.03.2022 o g. 15:45 z kościoła w Jasienicy.