21 Niedziela po Trójcy Świętej 24.10.2021

ks. Z. Kowalczyk