13 Niedziela po Trójcy Świętej 29.08.2021

„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście.”

Tekst: I Mojżeszowa 4,1-16a
 ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • 01.09.2021 – nabożeństwo na rozpoczęcie roku szkolnego –

Jasienica 16:00;

Jaworze 17:30

  • 05.09.2021 – 14 Niedziela po Trójcy Świętej-

Jasienica 8:00;

Jaworze 10:00,

Świętoszówka 10:00 z Komunią Świętą;

2. W związku z pracami remontowymi przy starej szkole w Jaworzu jest otwarta list ofiar, które będą przeznaczone na ten cel. Mamy wykonane o ubikacje w stanie surowy otwarty, jest też w części wytynkowana ściana zachodnia naszej szkoły. Czekają nas prace wykończeniowe ubikacji i dokończenie tynkowania ściany zachodniej. Prace te będą wymagały znacznych środków finansowych. Zachęcamy i prosimy o ofiary na ten cel.

3. Zapisy młodszej grupy konfirmacyjnej odbędą się 11.09.2021 o g. 8:00 w Jaworzu. Zapisy dotyczą tylko uczniów klasy 7. Nauka konfirmacyjna dla starszej grupy konfirmacyjnej o 9:00 także 11.09.2021

4. Parafia ewangelicka w Cieszynie zaprasza na jubileusz 40-lecia kościoła w Bażanowicach i 40 lecie tamtejszego chóru. W sobotę koncert chóru o g. 18:00 w kościele w Bażanowicach, w niedzielę uroczyste nabożeństwo o g. 10:00. Kazanie wygłosi Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec.

5. PZK w Dzięgielowie 05.09.2021 – g. 9:30 kazanie wygłosi ks. Bartosz Cieślar z Żor. Parafia zaprasza także na święto zborowe w czasie którego o 13:30 odbędzie się koncert chóru z Dzięgielowa, który obchodzi jubileusz 90-lecia.

6. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Malince serdecznie zaprasza na uroczyste otwarcie Centrum Parafialnego Malinka, które odbędzie się 4 i 5 września.

7. Parafia w Bielsku zaprasza na 239. pamiątkę poświęcenia kościoła Zbawiciela przy pl. Marcina Lutra. W sobotę 4 września na nabożeństwo w Leśnym Kościele przy Stole Ołtarzowym Jan, które odbędzie się o godz. 9.30. Kazanie wygłosi ks. Robert Augustyn. W niedzielę 5 września nabożeństwo o godz. 9.30. Słowem Bożym służył będzie ks. Henryk Mach z Białej.

8. 05.09.2021 PZK w Bładnicach o 10:00. Słowem Bożym służyć będzie ks. Michał Makula z Łodzi.

9. Do odebrania są zdjęcia konfirmacyjne i zdjęcia z jubileuszu konfirmacji z ubiegłej niedzieli.

10. Zapowiedzi:

  • Damian Janusz Skwarek urodzony 03.01.1994 w Jastrzębiu Zdroju, syn Czesława i Katarzyny z domu Cudzich, zamieszkały w Skoczowie ul. Wiejska 17 i Paulina Monika Bujak, urodzone w Bielsku-Białej, córka Pawła Bujaka i Haliny z domu Greń, zamieszkała w Czechowicach Dziedzicach ul. Tetmajera 18/56.

11. Apel o wsparcie dla osób na granicy z Białorusią

Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce z uwagą śledzi wydarzenia na granicy polsko-białoruskiej oraz ogólnospołeczną debatę na temat uchodźców z Afganistanu. Solidaryzujemy się ze słowami zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce bp. Jerzego Samca wypowiedzianymi 19 sierpnia 2021 r. za pośrednictwem mediów społecznościowych, który zaapelował o chrześcijańskie działania wobec bezbronnych ludzi, uciekających przed wojną. Wspieramy także wszystkich – zarówno wierzących i niewierzących – którzy nie ustają w apelach o chrześcijańskie bądź po prostu humanitarne podejście do sprawy.

Szanując i w pełni aprobując obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej regulacje prawne, apelujemy o podjęcie zwyczajnych i nadzwyczajnych działań, mających na celu ochronę życia ludzkiego – widzialnego, namacalnego i proszącego o pomoc. Tym samym wspieramy apel Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, innych instytucji oraz pojedynczych osób, którym nieobojętny jest los tych, którzy stracili wszystko poza skrawkami nadziei.

Szanując zasadę rozdziału Kościoła od Państwa, upominamy się o prawa człowieka, szczególnie słabszego, pozbawionego wolności i cierpiącego. Jako wspólnota chrześcijan chcemy na wszelkie możliwe i dostępne nam sposoby wspierać działania humanitarne i takie rozwiązania prawne, które będą w zgodzie z prawem polskim i międzynarodowym.

Nasza Ojczyzna – przez wieki wielokulturowa, wielonarodowa i wieloreligijna – była przystanią bezpieczeństwa dla tych, którzy uciekali przed prześladowaniami. Wyrażamy nadzieję, że wciąż tak jest. Chrześcijańskiej tożsamości naszego kraju nie można zamknąć w kościelnych kryptach, zredukować do religijnych deklaracji czy eksponować na sztandarach. Nie znamy innej Ewangelii niż tej o Bogu, który w Jezusie Chrystusie stał się miłością dla nas, a którą wyraża przypowieść Jezusa o miłosiernym Samarytaninie.

Prosimy o podjęcie pilnych działań dla dobra wspólnego.

Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Warszawa, 27 sierpnia 2021 r.