12 Niedziela po Trójcy Świętej 22.08.2021

ks. W. Wantulok