13 Niedziela po Trójcy Świętej 29.08.2021

ks. W. Wantulok
mgr Anna Wantulok