1 Niedziela po Trójcy Świętej 23.06.2019 – nabożeństwo mp4

ks. Z. Kowalczyk