2 Niedziela po Trójcy Świętej 30.06.2019

„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie”. Ewangelia Mateusza 11,28

 

Tekst:  Izajasz 55,1-5 
 ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw

  • Dzisiaj nabożeństwo wieczorne w Jasienicy o 18.00
  • 07.07.2019 – 3 Niedziela po Trójcy Świętej

Jaworze 8.00 z komunią św.;

Świętoszówka 10.30  Pamiątka Założenia Kaplicy. Kazanie ks. Karol Długosz z Bielska.

  • 14.07.2019 – 4 Niedziela po Trójcy Świętej

Zmiana godzin, czas letni:

Świętoszówka 7.30;

Jasienica 9.00;

Jaworze 10.30;

„Betania” 10.00 z komunią św.

  • Tegoroczny Tydzień Ewangelizacyjny rozpoczął się wczoraj i potrwa do 7 lipca. Seminaria o 15.00. Ewangelizacje o 17.00. Ramowy program na stronie internetowej cme.org.pl.

2. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek Koło Zainteresowań o 15.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 17.30,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00.

3. PTEw zaprasza na spotkanie 1 lipca o 18.00 w sali parafialnej w Jaworzu. Gościem spotkania będzie ks. Tomasz Bujok z Drogomyśla, który przedstawi swoje wrażenia z podróży na Cypr. Są jeszcze wolne miejsca na wycieczkę do Chorzowa i Będzina 6 lipca.

4. Tegoroczna półkolonia dla dzieci od 8 do 14 lipca. Koszt 30 złotych. Można już zapisywać dzieci.

5. Kolacja dla kobiet odbędzie się 16 sierpnia o 18.00 w Papuga Park Hotelu. Temat: Co znaczy posłuszeństwo Chrystusowi? Gościem będzie p. Ilona Hajewska, śpiewać będzie Zespół Cantate. Koszt 40 złotych zapisy w kancelarii parafialnej.