1 Niedziela po Trójcy Świętej 23.06.2019

„Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi”. Ewangelia Łukasza 10,16

 

Tekst:  Ewangelia Jana 5,39-47 
ks. Z Kowalczyk

1. Porządek nabożeństw

  • Dzisiaj nabożeństwo wieczorne w Jaworzu o 18.00
  • 30.06.2019 – 2 Niedziela po Trójcy Świętej

Jaworze godz. 10.00 z komunią św.;

Jasienica godz. 8.00 z komunią św. i wieczorne o godz. 18.00;

Świętoszówka godz. 10.00 z komunią św.;

„Betania” godz. 10.00.

2.

  • PZK w Wiśle Centrum 30 czerwca o 10.00; kazanie bp Marek Izdebski zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Po nabożeństwie piknik parafialny.
  • PEA w Goleszowie zaprasza na nabożeństwo „Na Spowiedzisku”, dzisiaj o 15.00, kazanie diakon Karina Chwastek-Kamieniorz.

3. Zajęcia w tygodniu:

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” odwołana,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00.

4. PTEw zaprasza na spotkanie 1 lipca o 18.00 w Sali parafialnej w Jaworzu. Gościem spotkania będzie ks. Tomasz Bujok z Drogomyśla, który przedstawi swoje wrażenia z podróży na Cypr. Są jeszcze wolne miejsca na wycieczkę do Chorzowa i Będzina 6 lipca.

5. Tegoroczna półkolonia dla dzieci od 8 do 14 lipca. Koszt 30 złotych. Można już zapisywać dzieci.

6. Kolacja dla kobiet odbędzie się 16 sierpnia o 18.00 w Papuga Park Hotelu. Temat: Co znaczy posłuszeństwo Chrystusowi? Gościem będzie p. Ilona Hajewska, śpiewać będzie Zespół Cantate. Koszt 40 złotych zapisy w kancelarii parafialnej.