20 Niedziela po trójcy Świętej 18.10.2015 r. – nabożeństwo mp4

Ks. Andrzej Mendrok, Pieśni: 831, 727, 929, 461, 323, Introit 75