20 Niedziela po Trójcy Świętej 18.10.2015

,,Oznajmiono ci człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem”. Micheasz 6,8

Tekst: Ewangelia Marka 10,2-9   
 ks. Andrzej Mendrok 

1. Porządek nabożeństw:

  • dzisiaj jeszcze (18.10.2015) nabożeństwo w Jaworzu o godz. 18.00
  • 25.10.2015 –  21 Niedziela po Trójcy Świętej

Jaworze 10:00 z komunią świętą;      

Jasienica 8.00 z komunią świętą i o 18.00;

Świętoszówka 10.00, Betania 10.00

Prosić będziemy o ofiarę na Fundusz Dekady Lutra

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki, rodzinie wspominającej swoich zmarłych.

3. Zajęcia w tym tygodniu:

- w poniedziałek posiedzenie Rady Parafialnej o 18.00 w Betanii,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w Betanii o 16:30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18,00,

- w czwartek próba Zespołu Cantate o 19.00,

- w piątek spotkanie młodzieży w Jasienicy o 18.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna o 8.00 grupa starsza,

4. Do nabycia nowy numer informatora parafialnego „Z życia i wiary”.

5. W październiku prowadzimy akcję charytatywną. „Kromka chleba dla bliźniego”. Celem akcji jest niesienie pomocy bliźnim, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, często bez przysłowiowej „kromki chleba”. Skarbonki na ten cel można otrzymać w kancelarii parafialnej. Ze środków zebranych w minionych latach opłacane są obiady w szkole, podręczniki, lekarstwa i inne. Serdecznie tę akcję wszystkim polecamy.

6. Zachęcamy do włączenia się do akcji „Prezent pod choinkę”. Szczegóły na plakacie. Ulotki są włożone do informatora parafialnego lub można je otrzymać w kancelarii parafialnej.

7. Z karty żałobnej: śp. Jan Podstawny 16.06.1935 w Bielsku – Białej, zamieszkały Jaworze ul. Południowa 201, zmarł 14.10.2015 w Bielsku – Białej w wieku 80 lat, w małżeństwie z Czesławą z domu Budniok 56 lat, wdowcem 3 lata.

Pozostali: 2 synów, 2 córki, 2 synowe, zięć, 5 wnucząt, rodzina po zmarłym bracie, ze str. żony: siostra i brat z rodzinami, rodzina po zmarłej siostrze, dalsi krewni.

Pogrzeb odbył się wczoraj 17.10.2015 w Jaworzu.

Zmarł śp. Leon Ficek urodzony 11.03.1929 w Katowicach, zamieszkały Jaworze ul. liliowa 160, zmarł 16.10.2015 w Jaworzu w wieku 86 lat, w małżeństwie z Aurelią z domu Macura 60 lat.

Pozostali: żona, syn, synowa, wnuk, rodziny po 2 zmarłych braciach, ze str. żony: rodziny po 2 zmarłych siostrach, dalsi krewni.

Pogrzeb odbędzie się w środę 21.10.2015 o godz. 14.00 z kościoła w Jaworzu.

8. Wspomnienia: 

śp. Józef Batelt                   20/2005 Jaworze

śp. Maria Batelt                    4/1999 Jaworze

Wspomnienia

W 10 rocznicę śmierci wspominamy śp. Józefa Batelta ur. 02.10.1914 w Jaworzu, zam. Jaworze ul. Za Goruszką 264, zmarł 04.10.2005 w Jaworzu w wieku 91 lat, w małżeństwie 60 lat, wdowcem 6 lat.

Wspominają: 2 córki, syn, zięć, synowa, 6 wnucząt, 6 prawnucząt, rodzina po zmarłej siostrze, siostrzenica z rodziną, ze str. żony: siostra z rodziną, dalsza rodzina.

Wspominamy jego żonę śp. Marię Batelt      z d. Waszek, ur. 20.04.1915 w Jaworzu, która zmarła 11.05.1999 w Bielsku Białej w wieku 84 lat.