21 Niedziela po Trójcy Świętej 25.10.2015

,,Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”.  Rzymian 12,21

Tekst: Ewangelia Mateusza 5,38-48     
 ks. Władysław Wantulok 

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj jeszcze 25.10.2015 r. nabożeństwo w Jasienicy o godz. 18.00

Dzisiaj prosimy o ofiarę na Fundusz Dekady Lutra

  • 31.10.2015 –  Święto Reformacji

Jasienica 16.00 nabożeństwo reformacyjne z liturgią młodzieżową;

Jaworze 17:30

  • 01.11.2015 –  22 Niedziela po Trójcy Świętej

Jaworze 9.00 Sp. i Komunia Święta 10:00 nabożeństwo Słowa;

Jasienica 8.00; Świętoszówka 10.00,

Betania 10.00 nabożeństwo młodzieżowe.

Nabożeństwa cmentarne w Jasienicy i Jaworzu o godz. 15.00

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki, rodzinom wspominającym swoich zmarłych oraz Kołu Pań z okazji jubileuszu.

3. Zajęcia w tym tygodniu:

- w poniedziałek Koło Zainteresowań o 15.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w Betanii o 16:30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18,00,

- w czwartek próba Zespołu Cantate o 19.00,

- w piątek spotkanie młodzieży w Jasienicy o 18.45 w kościele

  (próba przed nabożeństwem młodzieżowym),

- w sobotę nauka konfirmacyjna o 8.00 grupa młodsza,

4. PTEw zaprasza na spotkanie 2 listopada o 18.00. Temat: „Architektura ewangelickich kościołów”. Temat przedstawi ks. Karol Macura z Drogomyśla.

5. Do nabycia nowy numer Informatora Parafialnego „Z życia i wiary”.

6. Do odebrania nowy numer Zwiastuna.

7. W tym roku kwesty cmentarne przy cmentarzu w Jaworzu i w Jasienicy odbędą się 1 listopada.

8. Do końca października prowadzimy akcję charytatywną. „Kromka chleba dla bliźniego”. Celem akcji jest niesienie pomocy bliźnim, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, często bez przysłowiowej „kromki chleba”. Skarbonki na ten cel można otrzymać w kancelarii parafialnej. Ze środków zebranych w minionych latach opłacane są obiady w szkole, podręczniki, lekarstwa i inne. Serdecznie tę akcję wszystkim polecamy.

9. Zachęcamy do włączenia się do akcji „Prezent pod choinkę”. Szczegóły na plakacie. Ulotki są włożone do informatora parafialnego lub można je otrzymać w kancelarii parafialnej. Paczki zbieramy do 10 listopada.

10. Sprzedaż chryzantem przy cmentarzu w Jaworzu od wtorku 27 października do niedzieli 1 listopada od 9.00 do 16.00.

11. Wspomnienia:

śp. Karol Kukla                    1995 Jaworze

śp. Anna Kukla                    2000 Jaworze

śp. Gerard Kukla                  1956 Jaworze

śp. Józef Klima                     1940 Jaworze

***********************************

Wspomnienia

W 20 rocznicę śmierci wspominamy śp. Karola Kuklę ur. 03.07.1912 w Bielsku – Białej, zamieszkały Jaworze ul. Wczasowa 335, zmarł 22.10.1995 w Jaworzu w wieku 83 lat.

W 15 rocznicę śmierci wspominamy jego żonę śp. Annę Kukla,  która zmarła 02.03.2000 w wieku 80 lat.

Wspominamy ich syna śp. Gerarda Kuklę, który zmarł w 1956 roku w wieku 15 lat.

Zmarłych wspominają sąsiedzi oraz rodzina z Bielska.

***********************************

W 75 rocznicę męczeńskiej śmierci 7 października 1040 roku w wieku 36 lat w obozie koncentracyjnym Mauthausen Güsen wspominamy śp. Józefa Klimę zamieszkałego w Jaworzu Średnim 35,

Wspominają: bratanice, siostrzenica i bratankowie.