Dziękczynne Święto Żniw

W niedzielę 5 października 2014 przeżywaliśmy Dziękczynne Święto Żniw.

W naszym kalendarzu kościelnym w pierwszą niedzielę po św. Michale przeżywamy Dziękczynne Święto Żniw. Tegoroczne święto przebiegało pod hasłem zaczęrpniętym z Listu do Hebrajczyków 13,15-16 „Dziękczynienie i dobroczynność”. Taki też był temat  kazania wygłoszonego przez ks. Władysława Wantuloka. Nabożeństwo zostało ubogacone przez chór krótkim ceremoniałem dożynkowym i pieśniami. W czasie nabożeństwa dziękowaliśmy także za 60 rocznicę istnienia Koła Gospodyń Wiejskich nr 1 w Jaworzu.