Laur Srebrnej Cieszynianki dla Pani Eryki Binek-Pytlowany

W dniu 11 listopada 2014 r. Laurem Srebrnej Cieszynianki została uhonorowana Pani Eryka Binek Pytlowany … serdecznie gratulujemy!

DSCF1025_1(1)

Nominację wystosowała w dniu 15.05.2014 r. Komisja Samorządu i Spraw Lokalnych przy Radzie Gminy Jaworze. Poniżej jej treść.

Jaworze, dn. 15.05.2014r.
Komisja Samorządu i Spraw Lokalnych przy Radzie Gminy Jaworze
Dotyczy: Nominacji do Lauru Srebrnej Cieszynianki

Eryka Binek – Pytlowany to postać dobrze znana, urodziła się 27.09.1940r. w Jaworzu. Szkołę podstawową w Jaworzu ukończyła  w 1954r. i podjęła naukę w Państwowym Liceum Muzycznym w Bielsku-Białej w klasie wiolonczeli. Po ukończeniu  liceum krótki epizod pracy w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej w orkiestrze kameralnej. W 1960r. rozpoczęła studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu na wydziale instrumentalnym w klasie wiolonczeli u prof. Kazimierza Wiłkomirskiego. W czasie studiów wiolonczelowych – rozpoczęła studia na  Wydziale Wychowania Muzycznego na tej samej uczelni, zakończone dyplomem magistra sztuki. To osoba z inicjatywą.

Towarzystwo Miłośników Jaworza stawiając wniosek o przyznanie Lauru Srebrnej Cieszynianki motywuje go następująco:

Praca – od 1967-1975 roku w Szprotawie w Liceum Ogólnokształcącym, w Zasadniczej Szkole Zawodowej, w Ognisku Muzycznym i Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w charakterze nauczyciela prowadzącego zespoły muzyczne.

W  1975r. wróciła do Jaworza. Pracowała w Liceum Ogólnokształcącym nr 4 w Bielsku-Białej aż do 2004r. do pójścia na emeryturę. Główna działalność oprócz nauczania muzyki – to prowadzenie dużych zespołów.

Międzyszkolny zespół artystyczny „Watra’’ przy Hufcu Beskidzkim w Bielsku-Białej. Koncertował w środowisku i poza granicami kraju. Zespół występował na Światowym Festiwalu z okazji Międzynarodowego Roku Dziecka w Paryżu w 1979r., dwukrotnie w Jugosławii (Belgrad), w  „Arteku’’ w ZSRR.

Małe zespoły wokalne przy IV LO  im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej  zdobywały nagrody na ogólnopolskich konkursach do Festiwalu Piosenki żołnierskiej  w Kołobrzegu  i Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze.

Od 1983 roku, przez ponad 20 lat przy IV LO w Bielsku-Białej była kierownikiem Teatru Piosenki „Alert’’. Współpraca z aktorami, choreografami pozwoliła na wielopłaszczyznową działalność zespołu. Kilkakrotny udział na Ogólnopolskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach przyniósł szereg głównych nagród ( 2 brązowe, 5 złotych Jodeł) a w 2000 roku nagroda Grand Prix festiwalu.

Jednym z jej zainteresowań jest kultura regionu beskidzkiego.

Z uczniami IV LO  powstały prace pisemne nagrodzone na ogólnopolskich konkursach, m. in. praca „Tu moja ziemia’’ (opis zwyczajów, pieśni, strojów ziemi cieszyńskiej):

  • Od kołyski do mogiły’’ (opis zwyczajów Międzybrodzia XXw.)
  • „Jo je tu stela’’, praca pisemna dotycząca ziemi cieszyńskiej
  • „Ewangelików Śląska Cieszyńskiego przez wieki śpiewane’’

Niektóre z tych prac zostały wydane.

Zespół „Alert’’ oprócz setek koncertów w kraju, występował też za granicą – w Czechosłowacji, NRD, Bułgarii a także w Brukseli i Antwerpii. Kilkakrotnie nagrywał w radiu i TV. Powstało kilka spektakli o charakterze patriotycznym, spektakle promujące zdrowie, ekologiczny styl życia.

Został wydany śpiewnik jej autorstwa, który obejmuje ponad 40 piosenek o różnej tematyce. Wiele piosenek czeka na wydanie.

W Bielskim Radiu przez rok prowadziła audycje z zakresu muzyki poważnej (40 godzinnych audycji) o charakterze edukacyjnym.

Kilka piosenek (tekst i muzyka jej autorstwa) zdobyło nagrody w różnych konkursach.

Niektóre nagrody osobiste:

  • Złoty Krzyż Zasługi (1988r.)
  • Krzyż Zasługi od Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych
  • Krzyż Kawalerski  Orderu Odrodzenia Polski (1997r.)
  • „Ikar’’ nagroda prezydenta Bielska-Białej (2003r.)
  • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2004r.)

Od 18 lat pracuje z dziećmi przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu prowadząc chórek dziecięcy, dla którego pisze teksty i muzykę. Na emeryturze współpracuje także z przedszkolami, w których powstało kilka spektakli nagrodzonych na konkursach, oraz ze szkołami.

W 2010 roku z okazji 600- lecia bitwy pod Grunwaldem w LO nr 8 wyreżyserowała spektakl okolicznościowy oraz dwa spektakle o tematyce międzynarodowej.

Dla różnych zespołów wykonuje aranżacje utworów na chór i zespoły.

Eryka Binek – Pytlowany jest osobą działającą na rzecz rozwoju kulturalnego Gminy Jaworze. Niech nominacja do Lauru Srebrnej Cieszynianki będzie podziękowaniem za włożony wkład, oraz zachętą do dalszego bezinteresownego działania na rzecz tworzenia świetności naszej Małej Ojczyzny, którą jest Gmina Jaworze.