Finał Konkursu biblijnego Sola Scriptura

Finał VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „SOLA SCRIPTURA” odbył się w sobotę 16. marca 2013 w Bielsku-Białej.

2013.03.23 18.40.16

Wzięło w nim udział 130 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, reprezentujących wszystkie diecezje Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Uczestnicy wraz z katechetami, księżmi, rodzicami spotkali się najpierw w Kościele Zbawiciela, gdzie ks. Jerzy Below przywitał wszystkich w imieniu organizatorów konkursu tj. Wydawnictwa „Augustana” i Synodalnej Komisji ds. Edukacji i Wychowania Chrześcijańskiego. Ks. bp Paweł Anweiler pozdrowił zgromadzonych słowem z Przypowieści Salomona 11,27a: „Kto pilnie szuka dobrego, szuka łaski Bożej”. Podkreślił znaczenie pilności – Bóg udziela zdolności do pilnego szukania Boga w Jego Słowie. Zachęcał, by pilnie dobro wybierać i pilnie dobrem obdarzać.
Po tej części uczestnicy konkursu przeszli do Szkoły Podstawowej nr 2, gdzie w wyznaczonych salach zmierzyli się z finałowymi pytaniami z Ewangelii Mateusza. Po wzmożonym wysiłku na wszystkich czekał słodki poczęstunek.

Dla uczestników konkursu przygotowany został seans filmowy w kinie Helios, gdzie przeszli wraz z opiekunami. W tym czasie do pracy przystąpili członkowie komisji, którzy mieli bardzo trudne zadanie. Poziom odpowiedzi konkursowych był bardzo wysoki, a różnice punktowe między poszczególnymi miejscami minimalne, nawet o 0,25 pkt.
Po wspólnym obiedzie uczestnicy i ich opiekunowie przeszli do Kościoła, gdzie zostały ogłoszone wyniki, na które oczekiwano z wielką niecierpliwością. Do zgromadzonych słowa pozdrowień w imieniu władz Kościoła skierował ks. bp Tadeusz Szurman. Wyniki konkursu w poszczególnych grupach ogłosił ks. Jerzy Below, pamiątkowe dyplomy i Nowe Testamenty, przekazane przez Towarzystwo Biblijne w Polsce – wręczał Generalny Wizytator Nauczania Kościelnego ks. dr Adrian Korczago. Najlepsi nagrody rzeczowe i statuetki otrzymali z rąk ks. bp Pawła Anweilera i ks. bp Tadeusza Szurmana. Wręczono również nagrody dla uczniów klas 1-3 za udział w konkursie plastycznym „Jezus w Ewangelii Mateusza”.

W finale Parafię w Jaworzu reprezentowało pięciu uczniów:

Barbara SZUBERT z Gimnazjum w Jasienicy zdobyła II MIEJSCE – wielkie gratulacje!

2013.03.23 18.40.10   2013.03.23 18.40.12

Paulina DOMAGAŁA (VI miejsce) i Ryszard STEKLA z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasienicy zostali laureatami (tzn. mieli powyżej 75% prawidłowych odpowiedzi),

   2013.03.21 19.51.10

Anna CHOLEWIK z Gimnazjum w Jasienicy i Jonasz KUMINEK z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasienicy zostali finalistami konkursu.

   

Wszystkim jeszcze raz gratulujemy!!!

Anna Wantulok