Nabożeństwo w Leśnym Kościele

14 sierpnia 2010 odbyło się nabożeństwo w Leśnym Kościele.

Już po raz drugi w „Leśnym Kościele” na zboczu Wysokiego odbyło się nabożeństwo. w tym roku miało ono szczególny wymiar ponieważ było to nabożeństwo z Komunią Świętą. Nabożeństwo prowadzili ks. W. Wantulok, ks. A. Krzykowski oraz student teologii P. Mikołajczyk. Pieśni śpiewano przy akompaniamencie gitary na której grał ks. A. Krzykowski. W czasie nabożeństwa wystąpił również chór parafialny pod dyr. pastorowej R. Janik. W czasie kazania ks. A. Krzykowski zestawił ważność tego historycznego miejsca z kościołem na dole w centrum Jaworza, który został wyremontowany i nazajutrz odbędzie się Pamiątka Założenia Kościoła połączona z dziękczynieniem za zakończony remont kościoła i otoczenia.

Mamy nadzieję, że to sierpniowe nabożeństwo w tej szczególnej świątyni znajdzie się w kalendarzu jeszcze większej liczby wiernych.