Wielki Czwartek/Wielki Piątek 28-29.03.2024

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny””. Ewangelia Jana 3,16

1. Porządek nabożeństw:

  •  Wielki Piątek

Jaworze 9:00 sp. i komunia święta, 10.00 nabożeństwo Słowa

Jaworze 17.00 ze sp. i  komunią świętą

Jasienica 8.00 ze sp. i  komunią świętą

  • 31.03.2024 – Wielkanoc

Jasienica  10.00 nabożeństwo rodzinne

Jaworze  10.00

Prosić będziemy o ofiarę na cele parafialne

  • 01.04.2024 – Poniedziałek Wielkanocny

Jasienica 8.00

Jaworze 10.00

Świętoszówka 10:00

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne.

3. Kancelaria parafialna w Wielki Piątek i 1 Święto Wielkanocy jest nieczynna.

4. Młodzież zapraszamy na Bezsenną noc, która odbędzie się w Wielką Sobotę w Drogomyślu pod hasłem „Antidotum”. Początek 18.00.

5. Do nabycia jest nowy, świąteczny numer Informatora Parafialnego „Z życia i wiary”.

6. Do odebrania jest nowy numer Zwiastuna.

7. Zapraszamy na Kolację dla mężczyzn, która odbędzie się 27.04.2024 o g. 17:00 w sali pod Harendą w Jaworzu. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w względu organizacyjne prosimy o zapisywanie się w kancelarii parafialnej. Zapisy do dnia 20 kwietnia. Szczegóły na plakacie i na stronie internetowej parafii

8. Przy wyjściu z kościoła są zaproszenia na nabożeństwa wielkanocne. Znamy osoby, w sąsiedztwie, w rodzinie o których wiemy, że nie uczestniczą w naszym życiu kościelnym. Zaprośmy je w ten sposób i zachęćmy do wspólnego uwielbiania zmartwychwstałego Chrystusa w czasie świątecznych nabożeństw.