6 Niedziela Postu Palmarum 24.03.2024

ks. W. Wantulok