6 Niedziela Postu Palmarum 24.03.2024

„Musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”. Ewangelia Jana  3,14b-15

Tekst: Filipian 2,5-11   
ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • 28.03.2024 –  Wielki Czwartek

Jasienica 16.00 z komunią świętą

Jaworze 17:00 z komunią świętą

Świętoszówka 17:30 z Komunią Świętą

  • 29.03.2024 – Wielki Piątek

Jaworze 9.00 sp. i komunia święta, 10.00 nabożeństwo Słowa

Jaworze 17.00 z komunią świętą

Jasienica 8.00 z komunią świętą

  • 31.03.2024 – Wielkanoc

Jasienica 10.00 nabożeństwo rodzinne

Jaworze 10.00

Prosić będziemy o ofiarę na cele parafialne

  • 01.04.2024 – Poniedziałek Wielkanocny

Jasienica 8.00

Jaworze 10.00

Świętoszówka 10:00

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne.

3. Zajęcia w tygodniu o stałych porach.

- we wtorek próba chóru o g. 19:00

4. Młodzież zapraszamy na Bezsenną noc, która odbędzie się w Wielką Sobotę w Drogomyślu pod hasłem „Antidotum”. Początek 18.00. Chętnych w celu organizacji wyjazdu prosimy o kontakt z ks. A. Krzykowskim lub liderkami młodzieżowymi.

5. Kończymy akcję Diakonii Kościoła „Skarbonka Diakonijna”. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji.

6. Jest okres rozliczeń podatkowych. Jeśli ktoś posiada taką możliwość to apelujemy, żeby pamiętać o przekazaniu 1,5% z odliczenia na rzecz czy to działających w naszym Kościele organizacji, czy fundacji dzieci niepełnosprawnych, a takie mamy również w parafii.

7. Zapraszamy na Kolację dla mężczyzn, która odbędzie się 27.04.2024 o g. 17:00 w sali pod Harendą w Jaworzu. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w względu organizacyjne prosimy o zapisywanie się w kancelarii parafialnej. Zapisy do dnia 20 kwietnia. Szczegóły na plakacie i na stronie internetowej parafii.

8. Przy wyjściu z kościoła są zaproszenia na nabożeństwa wielkanocne. Znamy osoby, w sąsiedztwie, w rodzinie o których wiemy, że nie uczestniczą w naszym życiu kościelnym. Zaprośmy je w ten sposób i zachęćmy do wspólnego uwielbiania zmartwychwstałego Chrystusa w czasie świątecznych nabożeństw.

9. Koło diakonii zaprasza po nabożeństwie do kawiarenki na kawę i ciasto.