4 Niedziela Postu Laetare 10.03.2024

„Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje”.  Ewangelia Jana 12,24

Tekst: Ewangelia Łukasza 22,54-62    
ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • 17.03.2024 – 5 Niedziela Postu

Jasienica 8.00 z komunią św.

Jaworze 9.00 sp. i komunia św.; 10.00;

Świętoszówka 10.00;

Szkółki niedzielne odbywają się równolegle do nabożeństw.

  • 15.03.2024 – nabożeństwa pasyjne

Jasienica 16.00 z komunią św.;

Jaworze 17.30 z komunią św.;

Kazanie wygłosi ks. Waldemar Szajthauer z Wisły.

2. Zajęcia w tygodniu:

- od poniedziałku do środy w Jaworzu i w Jasienicy odbywać się będą rekolekcje pasyjne dla dzieci szkół podstawowych;

- w poniedziałek spotkanie Koła Pań w Jasienicy o 17.00,

- we wtorek próba chóru o g. 19:00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

- w sobotę spotkanie młodzieży o 17.00 w Jasienicy.

3. W czasie pasyjnym prowadzimy akcję Diakonii Kościoła „Skarbonka Diakonijna”. Hasło tegorocznej edycji akcji brzmi „Skarbonka dobrego serca”.

4. Zapraszamy na Warsztaty Wielkanocne – kartka Świąteczna dla dzieci w sobotę 16 marca w sobotę o 10.00. Obowiązują zapisy w kancelarii parafialnej.

5. Rozpoczął się okres rozliczeń podatkowych. Jeśli ktoś posiada taką możliwość to apelujemy, żeby pamiętać o przekazaniu 1,5% z odliczenia na rzecz czy to działających w naszym Kościele organizacji, czy fundacji dzieci niepełnosprawnych, a takie mamy również w parafii.

6. Koło Diakonii zaprasza po nabożeństwie na ciasto i herbatę, na wspólne spotkanie.

7. Zapraszamy na Kolację dla mężczyzn, która odbędzie się 27.04.2024 o g. 17:00 w sali pod Harendą w Jaworzu. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc i względy organizacyjne prosimy o zapisywanie się w kancelarii parafialnej. Zapisy do dnia 20 kwietnia. Szczegóły na plakacie i na stronie internetowej parafii.

8. Informacja Biskupa Kościoła: W lipcu ubiegłego roku miało miejsce spotkanie z Radą Parafialną oraz członkami parafii w Jaworzu. Na zakończenie spotkania Biskup Kościoła obiecał, że dojdzie do kolejnej wizyty w Jaworzu po to by ocenić czy nastąpiły pozytywne zmiany. Spotkanie odbędzie się w środę 20 marca od g. 18.30 maksymalnie do 20.00. Spotkanie ma na celu spojrzenie na wydarzenia z ubiegłego roku z pewnej perspektywy z jednoczesnym przyjrzeniem się temu jak obecnie funkcjonuje parafia.

9. Z karty żałobnej:

  • W wieku 80 lat zmarła śp. Czesława Herma z domu Gawlik zamieszkała w Jaworzu. Pogrzeb odbył się w sobotę 09.03.2024 w Jaworzu.
  • W wieku 69 lat zmarł śp. Adam Wieja zamieszkały w Jasienicy. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 11.03.2024 o 15:00 z kościoła w Jasienicy