4 Niedziela Postu Laetare 10.03.2024

ks. A. Krzykowski