Ostatnia Niedziela po Epifanii 28.01.2024

ks. Z. Kowalczyk