Ostatnia Niedziela po Epifanii 28.01.2024

„Nad tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad tobą”. Izajasz 60,2

Tekst: 2 Koryntian 4,6-10    
ks. Z. Kowalczyk

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj jeszcze nabożeństwo wieczorne w Jaworzu o 18.00
  • 04.02.2024 – 2 Niedziela przed Postem

Jasienica 8.00 i wieczorne o 18.00;

Jaworze 10.00;

Świętoszówka 10.00;

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, rodzinie wspominającej swojego zmarłego.

3. Zajęcia w tygodniu o stałych porach.

4. Koło Diakonijne zaprasza na spotkanie 02.02.2024 o godzinie 17:00w sali parafialnej połączone z wykładem „Życie i dzieło Krystyny Rojównej” Temat przedstawi Jan Kliber.

5. Ośrodek Promocji Gminy Jaworze zaprasza na koncert orkiestry dętej „Glorietta”. Koncert odbędzie się w sobotę 3 lutego o godz. 17.00 w kościele w Jaworzu.

6. PTEw zaprasza na spotkanie sprawozdawcze za rok 2023, które odbędzie się w poniedziałek 5 lutego o 18.00 w sali parafialnej w Jaworzu.

7. Koło Diakonijne organizuje szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie odbędzie się w sobotę 17 lutego o 11.00 i potrwa 1,5 godziny. Szkolenie prowadzić będą specjaliści z dziedziny ratownictwa medycznego. Szkolenie jest bezpłatne. Ze względów technicznych (ograniczone miejsce do ćwiczeń w sali parafialnej) obowiązują zapisy w kancelarii parafialnej. Jeśli będzie większa ilość chętnych zostanie utworzona dodatkowa grupa.

8. Dzisiaj odbywa się 32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przed kościołem kwestować będą wolontariusze.

9. Zgodnie z ZPW Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zwołuje się na dzień 11.02.2024 po porannym nabożeństwie w Jaworzu Zgromadzenie Parafialne, które ma zatwierdzić sprawozdanie proboszcza za 2023 rok, zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2023 rok i przyjąć preliminarz na 2024 rok.