22 Niedziela po Trójcy Świętej 05.11.2023

ks. A. Krzykowski