18 Niedziela po Trójcy Świętej 08.10.2023

„A to przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego”. I Jan 4,21

Tekst: II Mojżeszowa 20,1-17         
ks. Z. Kowalczyk

1. Porządek nabożeństw:

  • 15.10.2023. – 19 Niedziela po Trójcy Świętej

Jasienica 8.00; wieczorne o 18:00;

Jaworze 10.00

Świętoszówka 10.00

Prosić będziemy o ofiarę na Diasporę naszego kościoła

Szkółki niedzielne we wszystkich punktach równolegle do nabożeństw.

2. Zajęcia w tygodniu:

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba Zespołu Cantate o 19.00,

- w sobotę spotkanie młodzieży w Jasienicy o 17.00.

3. Do nabycia nowy numer Informatora Parafialnego, za ofiarą 15 złoty. Do odebrania nowy numer Zwiastuna.

4. W przyszłą niedzielę po nabożeństwie w Jaworzu odbędzie się kiermasz ciast. Dochód będzie przeznaczony na operację rączki naszego małego parafianina Kamila Nowaka. Szczegóły na plakacie.

5. Koło Diakonijne zaprasza na spotkanie poświęcone misji Wycliffa, która zajmuje się tłumaczeniem Biblii. Gościem spotkania będzie Jerzy Marcol współzałożyciel i dyrektor Biblijnego Stowarzyszenia Biblijnego. Spotkanie w sobotę 21.10.2023 o 17:00 w sali parafialnej w Jaworzu. Koło Diakoni zaprasza także na Kiermasz Dobroczynny do naszej „kawiarenki” w sali parafialnej w Jaworzu. Dochód z kiermaszu zostanie przeznaczony na paczki dla dzieci z terenów objętych wojną. Szczegóły na plakacie.

6. W październiku prowadzimy akcję charytatywną. „Kromka chleba dla bliźniego”. Skarbonki na ten cel można otrzymać w kancelarii parafialnej. Serdecznie tę akcję wszystkim polecamy. Szczegóły na plakacie.

7. Rozpoczynamy akcję charytatywną Prezent pod choinkę organizowaną przez CME w Dzięgielowie. Szczegóły na plakacie. Ulotki dotyczące tej akcji są do zabrania w kancelarii parafialnej.

8. Zgodnie z ZPW Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zwołuje się na dzień 29.10.2023 roku Zgromadzenie Parafialne, które ma dokonać wyboru nowej Rady Parafialnej. Zgromadzenie odbędzie się w trzech punktach naszej Parafii w Jaworzu, Jasienicy i Świętoszówce po nabożeństwach. We wszystkich miejscach będzie się głosowało na jedną listę kandydatów do Komisji Rewizyjnej.

Kandydatów można zgłaszać, lub samemu można zgłosić się jako kandydat. Każdy kandydat musi podpisać stosowną zgodę. Formularz jest do pobrania w kancelarii parafialnej. Lista kandydatów po zatwierdzeniu przez Radę Parafialną zostanie umieszczona w gablotach parafialnych we wszystkich filiałach. Prawo do głosowania posiadają osoby, które w dniu wyborów skończyły 18 lat i mają opłaconą składkę kościelną lub są z niej zwolnieni. Zgłoszenia kandydatów do 15 października w kancelarii parafialnej.

9. Zapowiedzi:

  • Roman Bathelt urodzony w Bielsku-Białej, syn Jana Bathelta i Ewy z domu Szklorz, zamieszkały Jaworze ul. Średnia 13 i Monika Cieniawska urodzona w Kędzierzynie-Koźlu, córka Andrzeja i Lilianny z domu Meissner, zamieszkała w Strzelcach Opolskich ul. Kolejowa 12; oboje stanu wolnego wyznania ewangelickiego;