18 Niedziela po Trójcy Świętej 08.10.2023

ks. Z. Kowalczyk