8 Niedziela po Trójcy Świętej 30.07.2023

„Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda.” Efezjan 5,8-9

Tekst: Ewangelia Mateusza 5,13-16        
ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • 06.08.2023. – 9 Niedziela po Trójcy Świętej

Świętoszówka 7.30;

Jasienica 9.00;

Jaworze 10.30

W czasie nabożeństwa w Jaworzu i krótko po nabożeństwie wystąpi chór im. Stanisława Moniuszki w Czyżowicach koło Wodzisławia Śląskiego. Chór obchodzi w tym roku 100-lecie swojego istnienia.

2. Dziękujemy za dary i ofiary na Kościół, za opłacane składki kościelne, rodzinie wspominającej swoich zmarłych.

3. PZK w Brennej 6 sierpnia o 10.00. Kazanie wygłosi ks. Marek Jerzy Uglorz.

PZK w Istebnej 6 sierpnia o 10.00. Kazanie wygłosi ks. Bogusław Juroszek z Mikołajek na Mazurach.

4. Zajęcia w tygodniu:

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę spotkanie Koła Pań  w Jaworzu o 18.00,

- w czwartek próba Zespołu Cantate o 19.00.

5. PTEw zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 7 sierpnia o 18.00 w sali parafialnej w Jaworzu. Temat spotkania: „Historia odkryć źródeł Wisły” przedstawi pani Elżbieta Dorithli z Muzeum Regionalnego w Wiśle.

6. 13 września środa, o 10.00 odbędzie się w Krakowie nabożeństwo otwierające Zgromadzenie Światowej Federacji Luterańskiej. Parafia organizuje wyjazd na to nabożeństwo połączone z wycieczką do Krakowa. Zapisy w kancelarii parafialnej. Organizatorzy proszą o szybką deklarację w celu wydrukowania identyfikatorów pozwalających na wejście do Centrum Kongresowego gdzie odbywać się będzie nabożeństwo.

7. W cyklu modlitw o kościoły członkowskie ŚFL dziś modlimy się o Kościół w Hondurasie w Ameryce Środkowej.

8. W związku z Pamiątką Założenia Kościoła w Jaworzu gościć będziemy chór z Bardejova w Słowacji. Naszych gości chcemy przyjąć w naszych domach. Zwracamy się z prośbą kto chciałby przyjąć do swojego domu. Prosimy o kontakt w kancelarii parafialnej.

9. Z karty żałobnej:

  • W wieku 87 lat zmarł śp. Henryk Musioł zamieszkały w Jasienicy. Pogrzeb odbył się w czwartek 27.07.2023 w Jasienicy
  • W wieku 76 lat zmarła śp. Anna Bathelt z domu Sztwiertnia zamieszkała w Jasienicy. Pogrzeb odbył się w piątek 28.07.2023 w Jasienicy.