8 Niedziela po Trójcy Świętej 30.07.2023

ks. A. Krzykowski