7 Niedziela po Trójcy Świętej 23.07.2023

„Już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga”. Efezjan 2,19

Tekst: Dzieje Apostolskie 2,41-47     
ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • 30.07.2023. – 8 Niedziela po Trójcy Świętej

Świętoszówka 7.30:

Jasienica 9.00 i wieczorne o 18.00;

Jaworze 10.30 z komunią świętą.

2. Dziękujemy za dary i ofiary na Kościół, za opłacane składki kościelne, rodzinie wspominającej swoich zmarłych.

3. Parafia otrzymała pismo z Konsystorza informujące, że na posiedzeniu, które odbyło się 23 czerwca 2023 roku, Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce zatwierdził wynik wyborów proboszcza pomocniczego na kolejną 10-letnią kadencję. Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim za udział w zgromadzeniu wyborczym.

4. 13 września środa, o 10.00 odbędzie się w Krakowie nabożeństwo otwierające Zgromadzenie Światowej Federacji Luterańskiej. Parafia organizuje wyjazd na to nabożeństwo połączone z wycieczką do Krakowa. Zapisy w kancelarii parafialnej. Organizatorzy proszą o szybką deklarację w celu wydrukowania identyfikatorów pozwalających na wejście do Centrum Kongresowego gdzie odbywać się będzie nabożeństwo.

5. W cyklu modlitw o kościoły członkowskie ŚFL dziś modlimy się o Kościół w Gwatemali w Ameryce Środkowej.

6. W związku z Pamiątką Założenia Kościoła w Jaworzu gościć będziemy chór z Bardejova w Słowacji. Naszych gości chcemy przyjąć w naszych domach. Przyjeżdżają do nas 18 sierpnia wieczorem, wyjeżdżają w niedzielę 20 sierpnia po południu. Zwracamy się z prośbą kto chciałby przyjąć do swojego domu. Prosimy o kontakt w kancelarii parafialnej.

7. Oświadczenie: Z tego miejsca pragnę przeprosić członków Rady Parafialnej i wszystkich członków Parafii, którzy poczuli się w jakikolwiek sposób urażeni moim zachowaniem, słowami czy gestami. Z całego serca za to przepraszam z nadzieją na to, że w duchu przebaczenia wszyscy będziemy podejmować starania o budowanie jak najlepszej przyszłości naszej Parafii. Ks. Andrzej Krzykowski proboszcz pomocniczy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu

8. Z karty żałobnej:

  • W wieku 45 lat zmarła śp. Iwona Kliber z domu Kosma, zamieszkała w Jasienicy. Pogrzeb odbył się w środę 19.07.2023 w Jasienicy
  • W wieku 75 lat zmarł śp. Jan Karman zamieszkały w Jaworzu. Pogrzeb odbył się w piątek 21.07.2023 w Jaworzu.