7 Niedziela po Trójcy Świętej 23.07.2023

ks. A. Krzykowski